หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
บริการอาจารย์
บริการนักศึกษา
การประกันคุณภาพ
ข่าวสารงานทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบถามสำเร็จการศึกษา
ประกาศและคำสั่งอื่น ๆ
ปฏิทินการศึกษา
คู่มือการลงทะเบียน
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ระเบียบข้อบังคับ
คำถามที่พบบ่อย
กระดานถามตอบ
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อเรา
 
มหาวิทยาลัยรังสิต
ระบบ intranet
สำนักงานมาตรฐานวิชาการ
สำนักงานหอสมุด
เอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียน
สำนักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรังสิต
  สำหรับสมาชิก เปลี่ยนเป็นภาษาไทย  
คลิ๊กเพื่อดูเพิ่มเติม >>
VDO ที่เกี่ยวข้อง
 
ลงทะเบียน
เพิ่ม - ถอน รายวิชา
ขอใบ Transcript
คลิ๊กเพื่อดูเพิ่มเติม >>

***ระหว่างวันที่ 25 พ.ค.-1 มิ.ย.2558 สำนักงานทะเบียนปิดทำการ เปิดบริการเฉพาะรับลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2558*** นักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2558 ให้ติดต่อแจ้งจบการศึกษาที่สำนักงานทะเบียนระหว่างวันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2558 เอกสารที่ต้องเตรียมมา 1) รูปถ่ายชุดครุยขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป 2) ค่าเอกสาร 200 บาท มีคำถามส่งคำถามได้ที่ Facebook "สำนักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรังสิต"http://registrar.rsu.ac.th/mainDoc.aspx
http://registrar.rsu.ac.th/eport/SOurceOfKm.aspx
http://registrar.rsu.ac.th/eRegister
http://registrar.rsu.ac.th/petition
http://registrar.rsu.ac.th/eGraduate
http://registrar.rsu.ac.th:81/Login.aspx
http://registrar.rsu.ac.th:8080
http://registrar.rsu.ac.th/kios/admin
http://registrar.rsu.ac.th/mua
http://registrar.rsu.ac.th/eRegister
http://registrar.rsu.ac.th/eregister/Forsearch/Default.aspx
http://registrar.rsu.ac.th/ePort
http://registrar.rsu.ac.th:81
http://registrar.rsu.ac.th/transfer/
http://registrar.rsu.ac.th/plan

สงวนสิทธิ์ © สำนักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรังสิต
Version 1.0