หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
บริการอาจารย์
บริการนักศึกษา
การประกันคุณภาพ
ข่าวสารงานทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบถามสำเร็จการศึกษา
ประกาศและคำสั่งอื่น ๆ
ปฏิทินการศึกษา
คู่มือการลงทะเบียน
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ระเบียบข้อบังคับ
คำถามที่พบบ่อย
กระดานถามตอบ
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อเรา
 
มหาวิทยาลัยรังสิต
ระบบ intranet
สำนักงานมาตรฐานวิชาการ
สำนักงานหอสมุด
เอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียน
สำนักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรังสิต
  สำหรับสมาชิก เปลี่ยนเป็นภาษาไทย  
คลิ๊กเพื่อดูเพิ่มเติม >>
VDO ที่เกี่ยวข้อง
 
ลงทะเบียน
เพิ่ม - ถอน รายวิชา
ขอใบ Transcript
คลิ๊กเพื่อดูเพิ่มเติม >>

*** ขณะนี้เปิดระบบลงทะเบียน ถอน เพิ่มวิชา ระบบจองกลุ่มเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-11 ส.ค.2558***http://registrar.rsu.ac.th/mainDoc.aspx
http://registrar.rsu.ac.th/eport/SOurceOfKm.aspx
http://registrar.rsu.ac.th/eRegister
http://registrar.rsu.ac.th/petition
http://registrar.rsu.ac.th/eGraduate
http://registrar.rsu.ac.th:81/Login.aspx
http://registrar.rsu.ac.th:8080
http://registrar.rsu.ac.th/kios/admin
http://registrar.rsu.ac.th/mua
http://registrar.rsu.ac.th/eRegister
http://registrar.rsu.ac.th/eregister/Forsearch/Default.aspx
http://registrar.rsu.ac.th/ePort
http://registrar.rsu.ac.th:81
http://registrar.rsu.ac.th/transfer/
http://registrar.rsu.ac.th/plan

สงวนสิทธิ์ © สำนักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรังสิต
Version 1.0