*** กำหนดวันเพิกถอนรายวิชาวันสุดท้ายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562*** กำหนดการลงทะเบียนล่วงหน้าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2562 ****

เกี่ยวกับการลงทะเบียน

ปฏิทินการศึกษา

ข้อมูลปฏิทินการศึกษา

คู่มือการลงทะเบียน

รายละเอียดคู่มือการลงทะเบียน แต่ละภาคการศึกษา

ประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด ประกาศ และ คำสั่ง ของมหาวิทยาลัยรังสิต ที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา

บริการ ของสำนักงานทะเบียน

สำหรับอาจารย์

รายละเอียดโปรแกรม และ รายเลียดเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ สำหรับการเรียนการสอน เช่น การกรอกเกรด

สำหรับนักศึกษา

รายละเอียดขั้นตอนวิธีการลงทะเบียนเรียน เพิ่ม-ถอน รายวิชา และรายละเอียดอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้องกับนักศึกษา

ระเบียบข้อบังคับ สำหรับนักศึกษา

เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย ทีเกี่ยวข้องกับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

เอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียน

รายละเอียดทีเกี่ยวกับ เอกสารหลักฐานการเบิกค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษา

FAQ

คำถามที่พบบ่อย สำหรับการลงทะเบียนเรียน หรือ คำถามอื่น ๆ ที่มีการสอบถามข้อมูลบ่อย

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาในการใช้งานระบบต่าง ๆ เช่น การลงทะเบียน การเพิ่ม-ถอน การขึ้นทะเบียนบัณฑิต

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

รวบรวมเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกียวข้องกับนักศึกษา บุคลากร ในการใช้งานระบบลงทะเบียน หรือระบบอื่น ๆ

ระบบงานภายใน

เป็นระบบงานภายในของสำนักงานทะเบียน เพื่อให้บริการกับนักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยลัยรังสิต

สอบถามผู้สำเร็จการศึกษา

สอบถามสถานะการสำเร็จการศึกษาหรือไม่? โดยแค่กรอกรหัสนักศึกษาเท่านั้น

ระบบ Waiting List

จองกลุ่มเรียนที่ต้องการจะลงทะเบียนเพิ่ม กรณีที่กลุ่มเรียนนั้นเต็มแล้วเท่านั้น

คู่มือที่เกี่ยวข้อง

เป็นคู่มืออื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ทำบัตร นักศึกษา 62
[ 8/19/2019 3:51:17 PM ]
ดูรายละเอียด..
 
รับบัตร นักศึกษา 62
[ 6/11/2019 10:57:57 AM ]
ดูรายละเอียด..
 
กำหนดการแจ้งจบการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
[ 1/29/2018 9:35:00 AM ]
ดูรายละเอียด..

สำนักงานทะเบียนจัดสัมมนาการจัดการความรู้
[ 3/22/2012 2:33:32 PM ]
ดูรายละเอียด..
 
ภาพกิจกรรมสำนักงานทะเบียนจัดอบรมการดูแล website ใหม่ของสำนักงานทะเบียน
[ 3/12/2012 1:49:42 PM ]
ดูรายละเอียด..
 
Website ใหม่สำนักงานทะเบียน
[ 3/12/2012 11:41:51 AM ]
ดูรายละเอียด..

เพิ่มเติม

แบบฟอร์มต่าง ๆ

สำหรับนักศึกษา
บฑ.13 คำร้องขอย้ายคณะ/สาขาวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา
มรส.04 ใบรับรองผู้ปกครอง
มรส.17 แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน
มรส.19 แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา/ลาออก/รับเงินคืน/คืนสถานภาพนักศึกษา
มรส.32 ใบคำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา

สำหรับคณาจารย์
Form Exam 02 ใบอนุญาตเข้าห้องสอบ
มรส.08 ใบอนุมัติผลการสอบไล่
มรส.09 ใบแสดงการกระจายของคะแนน
มรส.11 ใบส่งเกรด(เพิ่มเติม)
มรส.12 บันทึกขอแก้ไขเกรด

เพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานทะเบียน

                     สำนักงานทะเบียนเริ่มดำเนินการให้บริการครั้งแรกพร้อมกับการก่อตั้งขึ้นของ “วิทยาลัยรังสิต” เมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยแรกเริ่มมีชื่อและสถานะเป็น “แผนกทะเบียนและวัดผล” มีบุคลากรประจำแผนกจำนวน 2 คน ในระยะเวลาต่อมาได้เติบโตขึ้นตามการขยายตัวของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะต่างๆเพิ่มขึ้นและมีนักศึกษาจำนวนมากขึ้นตามลำดับ จึงได้รับการยกระดับสถานะเป็น “สำนักงานทะเบียนและประมวลผล” เมื่อปี พ.ศ. 2535 จนกระทั่งปัจจุบันได้ใช้ชื่อว่า “สำนักงานทะเบียน” (Office of the Registrar)

                     ปัจจุบันสำนักงานทะเบียนมีบุคลากรประจำสำนักงานรวมทั้งสิ้น 20 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงาน/นายทะเบียน 1 คน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 3 คน หัวหน้างานจำนวน 4 คน เลขานุการสำนักงานจำนวน 1 คน และเจ้าหน้าที่จำนวน 11 คน

ติดต่อเรา

ติดต่อสำนักงานทะเบียน

สถานที่ตั้ง: ชั้น 1 ห้อง 102 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์(อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

เบอร์โทรศัพท์: งานประวัติ 02-7915549-51 งานประมวลผล 02-7915542,7915545 งานตารางสอน 02-7915539 งานตารางสอบ02-7915543-44 งานเทียบโอน 02-7915540,7915537 งานใบรับรอง/ทรานสคริป 02-7915546-47,7915553 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสารสนเทศ 02-7915557


เบอร์โทรสาร: 02-7915538

Email: registrar@rsu.ac.th

เวลาการให้บริการ: จันทร์ ถึง ศุกร์ 08.30–16.30 น.