*** ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยรังสิต ***

เกี่ยวกับการลงทะเบียน

ปฏิทินการศึกษา

ข้อมูลปฏิทินการศึกษา

คู่มือการลงทะเบียน

รายละเอียดคู่มือการลงทะเบียน แต่ละภาคการศึกษา

ประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด ประกาศ และ คำสั่ง ของมหาวิทยาลัยรังสิต ที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ทำบัตรนักศึกษา 64
 
รับบัตรนักศึกษา รหัส 64xxxxx
 
ตรวจสอบผลการเรียนของ นศ. โดยผู้ปกครอง

แนวทางความช่วยเหลือเนื่องจากผลกระทบของ COVID-19
 
กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปี 2564
 
กำหนดการแจ้งจบการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เพิ่มเติม

บริการ ของสำนักงานทะเบียน

สำหรับอาจารย์

รายละเอียดโปรแกรม และ รายเลียดเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ สำหรับการเรียนการสอน เช่น การกรอกเกรด

สำหรับนักศึกษา

รายละเอียดขั้นตอนวิธีการลงทะเบียนเรียน เพิ่ม-ถอน รายวิชา และรายละเอียดอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้องกับนักศึกษา

ระเบียบข้อบังคับ สำหรับนักศึกษา

เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย ทีเกี่ยวข้องกับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

เอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียน

รายละเอียดทีเกี่ยวกับ เอกสารหลักฐานการเบิกค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษา

FAQ

คำถามที่พบบ่อย สำหรับการลงทะเบียนเรียน หรือ คำถามอื่น ๆ ที่มีการสอบถามข้อมูลบ่อย

WEBBORAD

กระทู้ - ถามตอบ คำแนะนำ เกี่ยวกับระบบทะเบียน

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาในการใช้งานระบบต่าง ๆ เช่น การลงทะเบียน การเพิ่ม-ถอน การขึ้นทะเบียนบัณฑิต

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

รวบรวมเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกียวข้องกับนักศึกษา บุคลากร ในการใช้งานระบบลงทะเบียน หรือระบบอื่น ๆ

ระบบงานภายใน

เป็นระบบงานภายในของสำนักงานทะเบียน เพื่อให้บริการกับนักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยลัยรังสิต

สอบถามผู้สำเร็จการศึกษา

สอบถามสถานะการสำเร็จการศึกษาหรือไม่? โดยแค่กรอกรหัสนักศึกษาเท่านั้น

ระบบ Waiting List

จองกลุ่มเรียนที่ต้องการจะลงทะเบียนเพิ่ม กรณีที่กลุ่มเรียนนั้นเต็มแล้วเท่านั้น

คู่มือที่เกี่ยวข้อง

เป็นคู่มืออื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มต่าง ๆ

สำหรับนักศึกษา
บฑ.13 คำร้องขอย้ายคณะ/สาขาวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา
แบบฟอร์มทำบัตรธนาคารกรุงเทพ
มรส.04,มรส.60 ใบรับรองผู้ปกครอง,ใบแจ้งเอกสารรายงานตัว นศ.
มรส.17 แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน
มรส.19 แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา/ลาออก/รับเงินคืน/คืนสถานภาพนักศึกษา

สำหรับคณาจารย์
Form Exam 02 ใบอนุญาตเข้าห้องสอบ
มรส.08 ใบอนุมัติผลการสอบไล่
มรส.09 ใบแสดงการกระจายของคะแนน
มรส.11 ใบส่งเกรด(เพิ่มเติม)
มรส.12 บันทึกขอแก้ไขเกรด

เพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานทะเบียน

                     สำนักงานทะเบียนเริ่มดำเนินการให้บริการครั้งแรกพร้อมกับการก่อตั้งขึ้นของ “วิทยาลัยรังสิต” เมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยแรกเริ่มมีชื่อและสถานะเป็น “แผนกทะเบียนและวัดผล” มีบุคลากรประจำแผนกจำนวน 2 คน ในระยะเวลาต่อมาได้เติบโตขึ้นตามการขยายตัวของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะต่างๆเพิ่มขึ้นและมีนักศึกษาจำนวนมากขึ้นตามลำดับ จึงได้รับการยกระดับสถานะเป็น “สำนักงานทะเบียนและประมวลผล” เมื่อปี พ.ศ. 2535 จนกระทั่งปัจจุบันได้ใช้ชื่อว่า “สำนักงานทะเบียน” (Office of the Registrar)

                     ปัจจุบันสำนักงานทะเบียนมีบุคลากรประจำสำนักงานรวมทั้งสิ้น 20 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงาน/นายทะเบียน 1 คน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 3 คน หัวหน้างานจำนวน 4 คน เลขานุการสำนักงานจำนวน 1 คน และเจ้าหน้าที่จำนวน 11 คน

ติดต่อเรา

ติดต่อสำนักงานทะเบียน

สถานที่ตั้ง: ชั้น 1 ห้อง 102 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์(อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

เบอร์โทรศัพท์: งานประวัติ 02-7915549-51 งานประมวลผล 02-7915542,7915545 งานตารางสอน 02-7915539 งานตารางสอบ02-7915543-44 งานเทียบโอน 02-7915540,7915537 งานใบรับรอง/ทรานสคริป 02-7915546-47,7915553 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสารสนเทศ 02-7915557


เบอร์โทรสาร: 02-7915538

เวลาการให้บริการ: จันทร์ ถึง ศุกร์ 08.30–16.30 น.

Email: registrar@rsu.ac.th

Facebook: www.facebook.com/RegistrarRSU