เกี่ยวกับ ROCK
เมนูต่าง ๆ บน ROCK
การสมัครสมาชิก
กติกาการแสดงความเห็น
กติกาการตั้งกระทู้

 

เกี่ยวกับ ROCK

          ROCK (Registrar  Office  Center  of  Knowledge) เป็นเว็บศูนย์กลางความรู้ สำนักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรังสิต ที่รวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน และความรู้อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ มาทำการจัดหมวดหมู่เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหา    ผู้ที่ต้องการความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนทั้งหมดสามารถสืบค้นจากการพิมพ์ keyword  ในช่อง search (กดเมนูค้นหาความรู้ก่อน)  แล้วระบบ ROCK ก็จะดึงกระทู้หรือองค์ความรู้ตาม keyword ที่มีในคลังทั้งหมดมาแสดงเป็น list รายการกระทู้ให้ผู้สืบค้นเลือกอ่านได้    ในส่วนของหมวดหมู่ความรู้นั้น นอกจากจะมีหมวดหมู่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนแล้ว ก็ยังมีความรู้อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาเช่น พุทธวจนะ เกร็ดความรู้ และข่าวสารไอที เป็นต้น

          วัตถุประสงค์ของ ROCK

           1.เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการติดต่องานทะเบียนให้กับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต

           2.เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต ในการค้นหาคำตอบจากคลังความรู้งานทะเบียน

           3.เพื่อเป็นศูนย์กลางนำเสนอองค์ความรู้การติดต่องานทะเบียน และความรู้อื่น ๆ ที่ปรับปรุง และเพิ่มเติมให้ทันสมัยตลอดเวลา

           4.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษา และผู้สนใจสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นในกระทู้ต่าง ๆ

           5.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษา และผู้สนใจสามารถร่วมตั้งกระทู้เฉพาะในหมวดเกร็ดความรู้ทั่วไป

           6.เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในสำนักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรังสิต

 

เมนูต่าง ๆ บน ROCK

             เมนูต่าง ๆ บน ROCK ประกอบด้วย

            หน้าหลัก เป็นหน้าโฮมเพจของ ROCK แสดงองค์ความรู้ยอดนิยม  องค์ความรู้ที่มีความเห็นมากที่สุด  องค์ความรู้ใหม่ และองค์ความรู้คะแนนสูงสุด

             ประชาสัมพันธ์ เป็นหน้าแสดงข่าวความเคลื่อนไหวงานทะเบียนต่าง ๆ

             เกี่ยวกับ ROCK เป็นหน้าแสดงวัตถุประสงค์ แนวทางและกติกาการใช้งาน

            หมวดหมู่ ROCK เป็นหน้าแสดงกระทู้ความรู้ต่าง ๆ แยกตามหมวดหมู่ความรู้

             คู่มือเอกสาร เป็นหน้าแสดงคู่มือต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และบุคคลากร ให้download ไปศึกษาได้

             สร้างองค์ความรู้ เป็นเมนูสำหรับสมาชิกเข้าไปสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือ ตั้งกระทู้ใหม่ แยกเป็น

1. สมาชิกทั่วไป ตั้งกระทู้ได้เฉพาะเกร็ดความรู้ทั่วไป

2. สมาชิกบริหาร ตั้งกระทู้ได้ทุกหมวดความรู้

           สืบค้น เป็นหน้าสำหรับสืบค้นความรู้จากการพิมพ์ keyword  ในช่อง search

 
 

ติดต่อสำนักงานทะเบียน

Email:registrar@rsu.ac.th
Phone: 027912222 ต่อ 5535
Website: http://registrar.rsu.ac.th
Address: อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 1 ห้อง 101