ค้นหาแบบละเอียด | ค้นหาทั่วไป  


ระบุคีย์เวิร์ดที่สำคัญ เช่น ลงทะเบียน , มรรค ,  Line ...

ติดต่อสำนักงานทะเบียน

Email:registrar@rsu.ac.th
Phone: 027912222 ต่อ 5535
Website: http://registrar.rsu.ac.th
Address: อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 1 ห้อง 101