หมวดหมู่ : พุธวจนะ
         กามเป็นเครื่องผูก

 

          เครื่องผูกอันใด เกิดแต่เหล็ก เกิดแต่ไม้ และเกิด แต่หญ้าปัพพชะก็ตาม, ผู้มีปัญญาทั้งหลาย ไม่กล่าว เครื่องผูกอันนั้น ว่าเป็นเครื่องผูกอันมั่นคงเลย. 

           ส่วนความยินดีของบุคคลผู้ยินดีแล้ว ในตุ้มหูแก้ว มณีเป็นต้นด้วย และความเยื่อใยในบุตรและภรรยาด้วย ผู้มีปัญญาทั้งหลาย กล่าวความยินดีและเยื่อใยอันนั้น ว่าเป็นเครื่องผูกมัดอันมั่นคงที่จะฉุดสัตว์ลงสู่ที่ต่ำได้ โดยแท้ ซึ่งผูกไว้หย่อนๆ แต่แก้ได้ยาก แล.  
           

-สคา. ส . ๑๕/๑๑๒/๓๕๓. 

   
create topic by :ช่อแก้ว
 
จำนวนคนอ่าน  599   คน จำนวนคนโหวต 3   คน
คุณคิดว่าเนื้อหาในเรื่องนี้ดีหรือไม่ ?
น้อย     มาก

 
ความเห็น :
 
 

ติดต่อสำนักงานทะเบียน

Email:registrar@rsu.ac.th
Phone: 027912222 ต่อ 5535
Website: http://registrar.rsu.ac.th
Address: อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 1 ห้อง 101