ขออภัยขณะนี้ระบบยังไม่เปิดให้ใช้บริการ
โดยระบบแจ้งจบ online จะเปิด ตามปฏิทิน แจ้งจบ ต่อไป
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานทะเบียน

© มหาวิทยาลัยรังสิต