ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
กำหนดการประสาทปริญญา 2557
กำหนดการประสาทปริญญา 2557 ในวันอาทิตย์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
   
    
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
ประกาศกำหนดวันประสาทปริญญา
กำหนดการวันประสาทปริญญา

   
ช่องทางการชำระเงิน
 
ต้องพิมพ์ใบชำระเงินผ่านระบบ แล้วนำไปชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา 
ต้องพิมพ์ใบชำระเงินผ่านระบบ ชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา 
   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  • สำนักงานทะเบียน - เบอร์ติดต่อ : 0-2997-2222 ต่อ 5547
  • แผนกการเงิน - เบอร์ติดต่อ : 0-2997-2222 ต่อ 5531
  • ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - เบอร์ติดต่อ : 0-2997-2222 ต่อ 5651
   


สงวนสิทธิ์ © สำนักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรังสิต