ข้อควรทราบ

 

1. นักศึกษาที่ โอนเงินแล้ว ภายในวันที่ 2 ธ.ค. 2558 กรุณาใช้เมนู "สอบถามการโอนเงิน" หรือ คลิ๊ก ที่นี่ หาก สถานะยังไม่โอน สอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 027915651

2.หากขึ้นสถานะการโอนเงินแล้วว่า "โอนเงินเรียบร้อย / Map เรียบร้อย" แสดงว่าการขึ้นทะเบียนสมบุรณ์ หากพบข้อสงสัยกรุณาติดต่อ สำนักงานทะเบียน เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  027915547

3. นักศึกษาที่ยังไม่ได้โอนหรือโอนหลังจากวันที่กำหนด ให้นำใบเสร็จไปติดต่อที่ สำนักงานทะเบียน เท่านั้น

4. หากนักศึกษาที่ชำระค่าขึ้นทะเบียนเองผ่านหน้า Counter (ใบเสร็จสีฟ้า) ถือว่าขึ้นทะเบียนสมบุรณ์   หากพบข้อสงสัยกรุณาติดต่อ สำนักงานทะเบียน เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

5. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ ระดับดุษฎีบัณฑิต ให้ไปติดต่อที่หลักสูตร และไม่ต้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านระบบ Online

 

เข้าสู่ หน้าแรก

 

 สงวนสิทธิ์ © สำนักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรังสิต