ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
vzifrb
H1drV
   เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
การแต่งชุดครุยวิทยฐานะ
กำหนดการ(ย่อ)
กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตประจำปี 2560
กำหนดการฝึกซ้อมรับปริญญา
กำหนดการ-ภาคเช้า
กำหนดการ-ภาคบ่าย
ข้อปฏิบัติทั่วไปและข้อควรทราบสำหรับบัณฑิต
ข้อมูลทั่วไป
ขั้นตอนการเข้ารับปริญญา
คำปฏิญาณตนบัณฑิต
ตารางสถานที่รายงานตัว(ภาคเช้า)ในวันซ้อมใหญ่และวันพิธีประสาทปริญญา
ตารางสถานที่รายงานตัว(ภาคบ่าย)ในวันซ้อมใหญ่และวันพิธีประสาทปริญญา
แผนผังที่นั่งของบัณฑิตในห้องประชุม
รายชื่อบัณฑิตภาคเช้า
รายชื่อบัณฑิตภาคบ่าย

   
ช่องทางการชำระเงิน
 
ต้องพิมพ์ใบชำระเงินผ่านระบบ แล้วนำไปชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา 
ต้องพิมพ์ใบชำระเงินผ่านระบบ ชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา 
   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  • สำนักงานทะเบียน - เบอร์ติดต่อ : 0-2997-2200 ต่อ 5547
  • แผนกการเงิน - เบอร์ติดต่อ : 0-2997-2200 ต่อ 5533
  • สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - เบอร์ติดต่อ : 0-2997-2200 ต่อ 5710
   


สงวนสิทธิ์ © สำนักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรังสิต