ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
กำหนดการประสาทปริญญา 2558
กำหนดการประสาทปริญญา 2558 ในวันอาทิตย์ ที่ 13 ธันวาคม 2558
   เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตประจำปี 2558
ข้อควรจำสำหรับบัณฑิต
วีดิทัศน์แนะนำขั้นตอนการเข้ารับปริญญา
คำปฏิญาณตนของบัณฑิต
ข้อมูลที่ควรทราบในการปฏิบัติตนของบัณฑิต
การแต่งชุดครุยวิทยฐานะ
ขั้นตอนการเข้ารับปริญญา

   
ช่องทางการชำระเงิน
 
ต้องพิมพ์ใบชำระเงินผ่านระบบ แล้วนำไปชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา 
ต้องพิมพ์ใบชำระเงินผ่านระบบ ชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา 
   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  • สำนักงานทะเบียน - เบอร์ติดต่อ : 0-2997-2222 ต่อ 5547
  • แผนกการเงิน - เบอร์ติดต่อ : 0-2997-2222 ต่อ 5533
  • ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - เบอร์ติดต่อ : 0-2997-2222 ต่อ 5712 หรือ 5418
   


สงวนสิทธิ์ © สำนักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรังสิต