ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
กำหนดการประสาทปริญญา 2557
กำหนดการประสาทปริญญา 2557 ในวันอาทิตย์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
กำหนดการ และขั้นตอน สำหรับการรับปริญญา ปี 2558
กำหนดการ และขั้นตอน สำหรับการรับปริญญา ปี 2558
   เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
กำหนดการพิธีประสาทปริญญา (ภาคเช้า)
ขั้นตอนการเข้ารับปริญญา
คำปฏิญาณตนของบัณฑิต
การแต่งชุดครุยวิทยฐานะ
กำหนดการ(ย่อ)
กำหนดการฝึกซ้อมรับปริญญา (ตารางข้อมูล ระบุ วัน เวลา สถานที่ ฝึกซ้อมและถ่ายรูปหมู่)
กำหนดการพิธีประสาทปริญญา (ภาคบ่าย)
กำหนดการวันประสาทปริญญา
ข้อมูลที่ควรทราบในการปฏิบัติตนของบัณฑิต
ประกาศกำหนดวันประสาทปริญญา
วีดิทัศน์แนะนำขั้นตอนการเข้ารับปริญญา

   
ช่องทางการชำระเงิน
 
ต้องพิมพ์ใบชำระเงินผ่านระบบ แล้วนำไปชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา 
ต้องพิมพ์ใบชำระเงินผ่านระบบ ชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา 
   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  • สำนักงานทะเบียน - เบอร์ติดต่อ : 0-2997-2222 ต่อ 5547
  • แผนกการเงิน - เบอร์ติดต่อ : 0-2997-2222 ต่อ 5533
  • ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - เบอร์ติดต่อ : 0-2997-2222 ต่อ 5712 หรือ 5418
   


สงวนสิทธิ์ © สำนักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรังสิต