สอบถามข้อมูลการโอนเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 
ระบุรหัสนักศึกษา :
กรุณาระบุรหัสนักศึกษาที่ต้องการสอบถามข้อมูล ไม่ต้องมี u


 
  • ช่องรหัสนักศึกษาไม่ต้องมี u
  • เฉพาะข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากธนาคารแล้วเท่านั้น หากโอนเงินแล้วรายชื่อยังไม่ขึ้น กรุณาตรวจสอบอีกครั้งในวันรุ่งขึ้น
  • หากพบข้อสงสัยเรื่องการโอนเงิน หรือมีสถานะว่า ยอดเงินไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ 0-2997-2222 ต่อ 5651

 สงวนสิทธิ์ © สำนักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรังสิต