ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
   เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
   
ช่องทางการชำระเงิน
 
ต้องพิมพ์ใบชำระเงินผ่านระบบ แล้วนำไปชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา 
ต้องพิมพ์ใบชำระเงินผ่านระบบ ชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา 
   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  • สำนักงานทะเบียน - เบอร์ติดต่อ : 0-2997-2222 ต่อ 5547
  • แผนกการเงิน - เบอร์ติดต่อ : 0-2997-2222 ต่อ 5533
  • สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - เบอร์ติดต่อ : 0-2997-2222 ต่อ 5656 หรือ 5652
   


สงวนสิทธิ์ © สำนักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรังสิต