กำหนดการแจ้งจบการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ให้มาแจ้งจบการศึกษาได้ที่ สำนักงานทะเบียน อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ห้อง 1-102
ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 มกราคม 2562
หากพ้นกำหนดวันดังกล่าว จะไม่ได้รับการเสนอชื่อเข้าสภาฯ เพื่ออนุมัติให้สำเร็จการศึกษา


หมายเหตุนักศึกษาที่เคยแจ้งจบไว้แล้ว และไม่จบการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ไม่ต้องแจ้งจบการศึกษาซ้ำอีก


หลักฐานในการแจ้งจบ

1. ใบโครงสร้างหลักสูตร มรส.36
2. ใบคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา มรส.32
3. รูปถ่ายสวมชุดครุย ฉากหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
(เอกสารข้อ 1, 2 ขอรับได้ที่เคาน์เตอร์สำนักงานทะเบียน อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ห้อง 1-102)


Clip แนะนำการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=y_M8GkIkgcE


 

   
วันที่แจ้ง :1/29/2018 9:35:00 AM
 

ติดต่อสำนักงานทะเบียน

Email:registrar@rsu.ac.th
Phone: 027912222 ต่อ 5535
Website: http://registrar.rsu.ac.th
Address: อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 1 ห้อง 101