กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตประจำปี 2561

 

 

 

 

           กำหนดการประสาทปริญญาและกำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปี 2561 มาแล้วค่ะ..ส่วนรายละเอียดอื่นๆ อาทิ คณะใดรับภาคเช้า-ภาคบ่าย รวมถึงรายชื่อและลำดับการเข้ารับ และกำหนดเวลาต่างๆของวันซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ วันพิธี จะประกาศให้ทราบต่อไป

   
วันที่แจ้ง :3/12/2012 11:41:51 AM
 

ติดต่อสำนักงานทะเบียน

Email:registrar@rsu.ac.th
Phone: 027912222 ต่อ 5535
Website: http://registrar.rsu.ac.th
Address: อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 1 ห้อง 101