สำนักงานทะเบียนจัดสัมมนาการจัดการความรู้

 

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 สำนักงานทะเบียนได้จัดสัมมนาใหญ่ประจำปีการศึกษา 2555 ในหัวข้อ "เทคโนโลยี IT กับการจัดการความรู้ มีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียน และผู้เข้าร่วมจากวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยดนตรี เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย มีเอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้โดย click ที่แถบการจัดการความรู้ KM ที่ด้านล่างหน้าโฮมเพจ แล้ว click องค์ความรู้ทั่วไปแล้วกดเลือกเอกสารดาวน์โหลดหมายเลข 6 ได้ตามต้องการ

  

 

   
วันที่แจ้ง :3/22/2012 2:33:32 PM
 

ติดต่อสำนักงานทะเบียน

Email:registrar@rsu.ac.th
Phone: 027912222 ต่อ 5535
Website: http://registrar.rsu.ac.th
Address: อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 1 ห้อง 101