หมวดหมู่ : คำถามที่พบบ่อย
         นักศึกษาจะดูรายชื่อวิชา เวลาเรียน และเวลาสอบของวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าได้อย่างไร ?

 

นักศึกษาสามารถดูรายชื่อวิชา เวลาเรียน และวลาสอบของวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าได้จากคู่มือการลงทะเบียนเรียน ซึ่งมีวิธีการได้มาซึ่งคู่มือการลงทะเบียนเรียนของแต่ละภาคการศึกษาโดย

1.Download คู่มือการลงทะเบียนได้ที่เมนูคู่มือการลงทะเบียนที่

2.website ของสำนักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ

3.ซื้อคู่มือการลงทะเบียนของแต่ละภาคการศึกษาได้ที่เคาน์เตอร์สำนักงานทะเบียน

4.เข้า intranet เลือกเมนูจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนแยกตามรายวิชาจะพบข้อมูลตารางเรียนตารางสอบพร้อมกับจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนไปแล้วทั้งหมด

   
create topic by :ช่อแก้ว
 
จำนวนคนอ่าน  1390   คน จำนวนคนโหวต 9   คน
คุณคิดว่าเนื้อหาในเรื่องนี้ดีหรือไม่ ?
น้อย     มาก

 
ความเห็นที่ : 1

นักศึกษามักเจอปัญหานี้ บ่อย ๆๆ

โดย :  EyeKoJung
 
ความเห็น :
 
 

ติดต่อสำนักงานทะเบียน

Email:registrar@rsu.ac.th
Phone: 027912222 ต่อ 5535
Website: http://registrar.rsu.ac.th
Address: อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 1 ห้อง 101